TUDNIVALÓK A NYUGELLÁTÁSOKRÓL, A FOLYAMATBAN LÉVŐ ÜGYEKRŐL ÉS A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSAIRÓL
– 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL

1.    KORHATÁR ELŐTTI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ (pl. előrehozott, csökkentett előrehozott, korkedvezményes nyugdíj, bányásznyugdíj) 2011. dec. 31-ét követően nem állapítható meg. A nők 40 év jogosultsági idő alapján igényelhető kedvezményes öregségi nyugdíját a változás nem érinti.

2.    ÖREGSÉGI NYUGDÍJKORHATÁROK:

- 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
- 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
- 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
- 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
- 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
- 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
- 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

3.    2012. JANUÁR 1-JÉTŐL NEM MEGÁLLAPÍTHATÓ ELLÁTÁSOK:
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék.

4.    VÁLTOZÁSOK A MÁR MEGÁLLAPÍTOTT ELLÁTÁSOKBAN

a) Akik 2011. december 31-én
- I-II. csoportos rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, átmeneti járadékban részesültek, vagy
- III. csoportos rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres szociális járadékban részesültek, de 2011. december 31-éig betöltötték az 57. életévüket, ellátásukat rokkantsági ellátásként kapják tovább. A rokkantsági ellátás összege megegyezik a 2011. decemberére járó - a 2012. januári nyugdíjelemeléssel növelt - összeggel.

b) Akik 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesültek, és 2011. december 31-éig nem töltötték be az 57. évüket, ellátásukat rehabilitációs ellátásként kapják tovább. A rehabilitációs ellátás összege megegyezik a 2011. decemberére járó - a 2012. januári nyugdíjelemeléssel növelt - összeggel.
A rehabilitációs ellátás folyósításának feltétele a jogosult 2012. március 31-éig történő nyilatkozata arról, hogy kéri a komplex minősítését. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a nyugdíjfolyósító megküldi a jogosult címére, ill. letölthető a www.onyf.hu weboldalról. Aki 2012. március 31-éig nem kéri a komplex minősítés elvégzést, annak a rehabilitációs ellátása 2012. május 1-jével megszűnik.

c) akik 2011. december 31-én rehabilitációs járadékban részesültek, ellátásukat változatlan feltételekkel kapják tovább (a fenti nyilatkozatot esetükben nem kell megtenni).


5.    ELJÁRÁS A 2011. DECEMBER 31-ÉIG FOLYAMATBAN LÉVŐ ÜGYEKBEN

A nyugdíjbiztosító felszólítja az igénybejelentőt, hogy nyilatkozzon: az új feltételek szerint fenntartja-e kérelmét. (Ha nem tartja fenn, igényét a 2011. december 31-én hatályos jogszabályok szerint bírálják el, és jogosultság esetén ellátását 2011. december 31-éig állapítják meg.)

a) Aki nyilatkozatában kérelmét fenntartotta, és 2011. december 31-éig a komplex minősítését elvégezték (egyszerűbben: megjelent az orvosi bizottság előtt) és jogosultságot szerzett, annak a 2011. december 31-ig terjedő időszakra a 2011. december 31-én hatályos jogszabályok szerint állapítják meg az ellátását, melyet 2012. január 1-jével   rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásként folyósítanak tovább.

b) Aki nyilatkozatában kérelmét fenntartotta, és 2011. december 31-éig a komplex minősítését még nem végezték el, a jogosultság megléte esetén
- a 2011. december 31-éig terjedő időszakra a foglalkoztathatóság ill. egyéni körülmények figyelembevétele alapján állapítják meg a következő ellátás valamelyikét: rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, rokkantsági nyugdíj,
- a 2012 január 1-je utáni időszakra rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs ellátást állapítanak meg.

6.    A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSAI 2012. január 1-jétől

A megváltozott munkaképességű személy rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást kaphat. A jogosultság feltétele, hogy a kérelmező:
- egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
- a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon biztosított volt (ide értendő a munkaviszonyban álló, az egyéni vagy társas vállalkozó, a táppénzben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban, az álláskeresési támogatásban részesülő, a bedolgozói, megbízási szerződés alapján díjazás ellenében munkát végző, továbbá egészségkárosodáson alapuló nyugdíj-biztosítási ellátásban részesülő személy, ill. a biztosítás tartamától függetlenül, aki 2011. december 31-én egészségkárosodáson alapuló nyugdíj-biztosítási ellátásban részesült).
- keresőtevékenységet nem végez, ill. rendszeres pénzellátásban nem részesül.

a) Rehabilitációs ellátásra jogosult, aki
- komplex minősítése szerint rehabilitálható,
- együttműködik a rehabilitációs hatósággal (ennek keretében munkahelyet keres, a felajánlott munkahelyet, közfoglalkoztatást, képzést elfogadja).
A rehabilitációs ellátás legkorábban a kérelem benyújtásának napjától, legfeljebb a folyósítás kezdetétől számított 3 évre állapítható meg. Az ellátás szünetel a keresőtevékenység időtartamára. Összege:
- akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, legalább a minimálbér 30 százaléka, de nem több mint 40 százalék,
- aki tartós rehabilitációt igényel, legalább a minimálbér 40 százaléka, de nem több mint 50 százalék.

b) Rokkantsági ellátásra jogosult, aki a komplex minősítés szerint nem rehabilitálható vagy a kérelem benyújtásakor az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg. Az ellátás legkorábban a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. Összege az egészségkárosodás mértéke ill. foglalkoztathatóság szerint alakul:
- legalább a minimálbér 35 százaléka, és
- legfeljebb a minimálbér 150 százaléka.

7.    EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK

- az ellátás iránti kérelmet elutasító határozat jogerőre emelkedését követően 12 hónap elteltével nyújtható ismét be a kérelem, kivéve, ha orvosi dokumentációval igazolható az egészségi állapot rosszabbodása,
- az ellátásban részesülőnek 15 napon belül értesíteni kell a rehabilitációs hatóságot a keresőtevékenység létesítéséről, ill. megszűnéséről,
- a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás nem nyugellátás, ezért a 2012. január 1-jétől foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek nem minősülnek nyugdíjasnak,
- a rokkantsági ellátásban részesülő ellátását a nyugdíjfolyósító megszünteti, ha keresőtevékenységet folytat, és 3 havi átlagjövedelme meghaladja a minimálbér 150 százalékát.

Jogszabályok:

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról.

Weboldalak: www.magyarorszag.hu , www.onyf.hu , www.netjogtar.hu