A programról

A Gyorsítósáv programmal célunk volt, hogy az álláskereséshez, és az elhelyezkedéshez nyújtott segítségen túl, hozzájáruljunk a bevont személyek intézményi és személyes kapcsolatrendszerének építéséhez, valamint fejlesszük kommunikációs, együttműködési képességeiket, készségeiket és ezzel visszaállítsuk önbecsülésüket. A programnak két fő eleme az öt alkalmas álláskereső tréning, és a személyes mentor támogatásvolt. A résztvevők munkaerőpiacireintegrációját gondoltuk a legfontosabbnak. Az elsődleges munkaerőpiacot céloztuk meg, de már az is nagy sikernek számított, ha valaki önkéntes munkát tudott vállalni valahol.

A résztvevők

A program célcsoportja a közterületen és éjjeli menedékhelyen élő tartósan munkanélküliemberek voltak. Nem volt feltétel a munkaügyi központtal való együttműködés, és a jelentkezési lapon nem kérdeztük az életkort. Összesen 41 ember jelentkezett, akik közül 14-en vettek részt a programban. A résztvevőknek két dolgot kellett vállalniuk: a tréningen való részvételt, és februártól májusig az együttműködést a mentorral.

A program erőforrásai

Anyagi erőforrások
A Hajléktalanokért Közalapítvány 1,5 millió forintos pályázati támogatást nyújtott. Ebből finanszíroztuk a tréningeket és a mentori munkát, valamint a mobiltelefon-költségeket a résztevők álláskereséséhez és a mentorokkal való kapcsolattartáshoz.

Humán erőforrások
A program legfontosabb erőforrásai maguk a résztvevők – képességeikkel, készségeikkel, tudásukkal – voltak.
Két tréner tartotta az álláskereső tréninget és hét mentor segítette a résztvevőket terveik kidolgozásában, döntéseik meghozatalában.
Az önkéntesek több mint 250 munkaórát töltöttek el a programban, a segítségükkel a résztevők megtanulták az internet használatát, az önéletrajzírást, és segítettek abban, hogy a résztvevők jobban eligazodjanak a munkajog és az álláskeresés világában.

Civilek támogatása
A lakosságtól használt mobiltelefonokat gyűjtöttünk a résztevőknek, és talán ennek is köszönhetjük a további adományozókat. A KIOSK étterem 98 adag ebéddel támogatta a tréningeket, és a záróebédre is vendégül látta a résztvevőket, az önkénteseket és a mentorokat. A MadebyYou személyre szóló ruhagyűjtéssel, a MOSZI Ipartestület Szakképző Iskolája pedig trendi frizurával segítette a résztevőket. Egyik önkéntesünk egy laptopot ajánlott fel a programnak. Ugyancsak önkéntes fotósaink örökítették meg az eseményeket, készítettek életrajzhoz szükséges fotókat a résztvevőkről.

Együttműködés más intézményekkel, hatósággal

A Fővárosi Munkaügyi Központ hajléktalanok számára fenntartott kirendeltsége a program 50 év feletti résztvevőinek külön tájékoztatót tartott. A kirendeltség elektronikus úton is küldött számukra állásajánlatokat. A mentorok felvették a kapcsolatot a szállást adó intézmények szociális munkásaival, így nagyobb figyelem összpontosult a résztevőkre, ami segítette előbbrejutásukat. Például ennek az együttműködésnek köszönhető, hogy két résztvevő, aki éjjeli menedékhelyről indult, a program végére lakásban lakott.
A munkavállalásért tett lépések és a jövedelmi helyzet
A program helyszíne a „Kürt” Nappali Centrum. A pályázati támogatásnak és adományozónknak köszönhetően két laptopon tanulhattak, illetve kereshettek állást a résztvevők. Létrehoztuk a program adminisztrációját és szakmai dokumentációját, mellyel arra tudunk összpontosítani, amiben az egyes résztevőknek elmaradása van.

Összegzés

2014. decemberben, fél évvel a program befejezése után, négyen laktak lakásban. Egy résztvevőnk önkormányzatnál lakáspályázaton nyert bérlakásban lakott, egy lakást bérelt, két személynek rendeződött a családi viszonya és hazaköltözött, egy pedig munkásszállón lakott. A lakásban élők közül ketten nem rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel, egyikük alkalmi munkát végez, másikuk aktív korú ellátást kap.

Úgy tűnik, 2014 decemberében öt embernek sikerült kijutnia a hajléktalanságból. Ez a helyzet egyelőre meglehetősen törékeny: szükség lenne az aktív utókövetésükre, hogy ez a helyzetük tartósan fennmaradhasson.