forrás: magyarország.hu

A SZOCÁLIS ELLÁTÓRENDSZER SZOLGÁLTATÁSAIT, MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

321/2009. (XII. 29.) Korm. Rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

213/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról

226/2006. (XI. 20.) Korm. Rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

259/2002. (XII. 18.) Korm. Rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről

133/1997. (VII. 29.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

SZOCÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERÉSZETBENI ELLÁTÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSÁT, FOLYÓSÍTÁSÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól

136/2009. (VI. 24.) Korm. Rendelet a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról

AZ ÁLLÁSKERESŐKET MEGILLETŐ ELLÁTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSÁT, FOLYÓSÍTÁSÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

18/2005. (X. 18.) FMM rendelet az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásból való törlésről, valamint az álláskeresési megállapodásról

2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSÁT, FOLYÓSÍTÁSÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló törvény végrehajtásáról

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

A NYUGELLÁTÁSOK ÉS NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSÁT, FOLYÓSÍTÁSÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

168/1997. (X. 6.) Korm. Rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról

387/2007. (XII. 23.) Korm. Rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók rendszeres pénzbeli ellátásairól

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (baleseti ellátások)

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról

A FEDÉL NÉLKÜL ÉLŐ EMBEREK SEGÉLYEZÉSE A FŐVÁROSBAN

40/2009. (VII. 9.) Főv. Közgy. rendelet a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásáról és aszociális ellátás egyes kérdéseiről

FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREKET MEGILLETŐ TÁMOGATÁSOK

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

141/2000. (VIII. 09.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

ELJÁRÁSI ALAPELVEK, SZABÁLYOK

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

180/2005. (IX. 9.) Kormányrendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékről