Önkénteskoordinátor   
onkentesmenhelyhu2

 

Szeretnél segíteni hajléktalan embereknek?         

Jelentkezz önkéntesnek Alapítványunkhoz!

A következő segítő munkákra keresünk önkénteseket:                                              

 • Ételkészítés és -kiosztás nappali melegedőinkben (hétköznap – hétvégén)
 • Adományruhák válogatása, rendezése
 • Adományruhák kiosztása
 • Csomagmegőrzőben kulcskiadás (napközben, alkalmanként)
 • Ügyfeleink kísérése különböző intézményekbe (többnyire orvosi időpontra)
 • Utcai szociális munka (csak képzéssel)
 • Fedél Nélkül: művészekkel való kapcsolattartás és segítségnyújtás
 • Egyéni álláskeresési tanácsadás (pl. segítség önéletrajz elkészítésében, interjúra felkészítés stb.)
 • Egyéb egyéni tanácsadás: készségfejlesztés (pl. számolás, számítógépkezelés, pénzkezelési és -beosztási ismeretek stb.), segítség ügyintézésben
 • Albérleti lehetőségek felkutatása
 • Szabadidős programok, rendezvények, klubok szervezése
 • Eseményekre, programokra közönségszervezés
 • Fedél Nélkül: érzékenyítő programok, kiállítások és egyéb rendezvények megszervezése, ezekről sajtóanyag készítése
 • Adományszervezés: kreatív adománygyűjtő események lebonyolítása
 • Adományszervezés: kapcsolattartás vállalatokkal
 • Fotózás rendezvényeken, sajtóanyagok készítése
 • Részvétel kommunikációs feladatokban (pl. grafikusi munkák, reklámszervezés, médiamegjelenések)
 • Videókészítés, videóvágás
 • Irodai munkák támogatása, adminisztratív munkák (pl. borítékolás, postázás)
 • Fedél Nélkül: közösségi médiaoldalak kezelése
 • Honlapok és közösségi oldalak kezelése, szerkesztése

Önkéntes munkásnak várjuk minden nagykorú érdeklődő jelentkezését, aki céljainkkal azonosulni tud, és személyes indíttatást érez hajléktalan embertársai segítésére.

A munkára, melyet szociális munkás kollégáink segítségével, teljes biztonságban végezhetsz, betanítunk, s a későbbiekben is odafigyelünk rád! Közös programokat szervezünk, segítünk, hogy jobban megismerd a hajléktalanság okait, és következményeit, hajléktalan embertársaid világát!

Amennyiben jelentkezni szeretnél, kérünk, hogy töltsd ki a letölthető jelentkezési lapot, és postafordultával küldd vissza az _onkentes@menhely.hu_ címre. Köszönjük!

Az önkéntes jelentkezési lap itt online tölthető ki.

  Önkéntes jelentkezési lap
  Adatkezelési nyilatkozat

 

Videó

 

„Tégy az Emberért!”

A közérdekű önkéntes munka olyan tevékenység, melyet a segítők egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön hátrányos helyzetű csoportok megsegítése, reintegrációja végett, a társadalmi szolidaritás kifejezése érdekében, személyes elhatározásból végeznek, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. A tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesítheti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes a fogadó szervezet különböző szolgáltatásainak biztosításához, funkcióinak betöltéséhez nyújt személyes segítséget, ezért tevékenysége a fogadó szervezet céljainak megvalósulása érdekében kiemelkedő jelentőségű. Megvalósulhat nonprofit, civil szervezet, vagy állami intézmény, esetleg gazdasági társaságok (cégek, vállalkozások) keretein belül. Az önkéntesség elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez, a teljes foglalkoztatottsághoz, és segít környezetünk, közösségünk jobbá tételében. A közérdekű önkéntes tevékenység feltételeit a 2005. évi LXXXVIII. törvény szabályozza.

A Menhely Alapítvány közhasznú szervezet, ezért különösen fontos számára az önkéntes tevékenység, sok program csak önkéntesek bevonásával valósulhat meg. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a széles körből bevont segítők hatékonyan tudják csökkenteni a társadalmi előítéleteket, pusztán azzal, hogy megismertetik környezetükkel a tevékenységük során megszerzett tapasztalatokat.

Alapítványunk egyre nagyobb mértékben támaszkodik önkéntes munkatársaink szervezett, segítő munkájára. Munkájukra úgy tekintünk, mint a diszkrimináció, a kirekesztés, a másság el nem fogadása elleni küzdelem egyik lehetséges, s álláspontunk szerint igen hatékony eszközére. Úgy gondoljuk, hogy az önkéntes munka az előítéletek csökkentésének, a mindennapokban megjelenő hátrányos megkülönböztetés felszámolásának egyik leghatékonyabb eszköze lehet.

2016-ban 196 aktív önkéntes segítette munkánkat egyszeri alkalommal vagy rendszeresen.

Kürt utcai Nappali Melegedő és Ügyfélszolgálati Irodánkban, szociális munkás kollégáink irányításával egy kb. 15 fős, önkéntesekből álló team látja el az „ételkészítés és kiosztás” projektünket, melynek keretében minden hétköznap, napi 260 hajléktalan ügyfelünk részére szolgálunk egyszerű reggelivel / ebéddel.

Práter utcai Nappali Melegedőnkben ugyancsak önkéntes munkatársaink segítségével bonyolítjuk le hasonló jellegű ételosztó programunkat, azzal az eltéréssel, hogy a hétvégi napokon is működik a projekt. A résztvevő önkéntesek száma (a tartalékokkal együtt) kb. 15, míg az igénybe vevő ügyfelek száma kb. napi 80-120 fő.

Vajdahunyad utcai komplex intézményünkben működő Csomagmegőrzőnk, illetve Nappali Melegedőnk munkájában is egyre nagyobb mértékben támaszkodunk önkéntesek munkájára.

A Vajdahunyad utca 3. sz. alatti Idősek Otthonában a 24 idős, hajléktalan férfi ellátásában önkéntes munkatársaink elsősorban szabadidős tevékenységek (kártyázás, sakkozás, beszélgetés) lebonyolításában segédkeznek, illetve az egészségügyi személyzetnek munkáján könnyítenek (idősek orvoshoz kísérése, ruhák válogatása, kiosztása, ágyneműcsere stb.)

Alapítványunk adja ki a „Fedél Nélkül” című lapot, melyet hajléktalan terjesztőink önköltségi áron vásárolhatnak meg tőlünk. E kiadvány utcai forgalmazása részükről, mind napi megélhetésükhöz, mind a rendszeres napi munkavégzéshez szükséges készségek-képességek újbóli kialakításával, és fejlesztésével, reszocializációjukhoz, a munka világához való visszatérésükhöz is jelentősen hozzájárul. A kiadvány technikai előállításában is részben önkéntesek háttérmunkájára támaszkodunk fotózás, rendezvényszervezés, adatbevitel, fordítás, grafikai munkálatok stb. formájában.

Alapítványunk 24 órás Diszpécser Szolgálatot, és ehhez kapcsolódóan Krízisautó Szolgálatot működtet, amely a fedél nélkül élők azonnali krízisellátásában alapvető fontossággal bír. Diszpécser Központunk többek között fogadja a lakossági bejelentéseket az utcán élő, effektív hajléktalanokról, s indokolt esetben azonnali segítségként küldi ki Krízisautónkat, amely a téli időszakban sokszor életveszélyben levő rászorulóknak azonnali, problémájuknak megfelelő formájú segítséget nyújt. A Krízisautónkon 5 fő önkéntes munkatársunk működik közre, akik a felkeresett helyszíneken segítenek szociális munkásainknak a helyzet kezelésében, megoldásában.

Időszaki projektjeinkben, a Sarokház, a Gyorsítósáv és az Úton keretében képzések és tréningek levezetésével segítik önkéntes munkatársaink a munkába való visszatérést hajléktalan emberek számára.