Nagyon köszönjük az adományokat! 2019. november 7-án 20:10-kor frissítve a cikk alatt!

A Menhely Alapítvány kiadója a Fedél Nélkül utcalapnak, és támogatója annak az összetett és összefüggő segítő munkának, amit a lap az otthontalan emberek megélhetésének és művészeti tevékenységének támogatására végez.
2016 októberében a Népszabadság napilap szerkesztőségét felfüggesztették - a szó szoros értelmében „kilakoltatták” addigi működésükből. Az egykori Szerkesztőség 2016. október végén a Fedél Nélkül lapban emlékszámot jelentetett meg ezért: ezzel segítve emlék állítását, valamint, hogy a lapot terjesztő otthontalan emberek adományhoz, megélhetéshez jussanak.

2019. október 17-én megjelent az utcalap 659. száma - ebben a befűzött mellékletet újra a Népszabadság napilap volt szerkesztőségének tagjai írták! Célunk e 4. jótékonysági akcióval is ügyfeleink és értük vágzett munkánk támogatása.

fedelnepkul 2019 kicsi

A lap az elsősorban fővárosi utcai terjesztőknél 15.000 példányban kapható a terjesztés két hete alatt, amíg a készlet tart. Korlátozott utánnyomást akkor tervezünk, ha az igények ezt mutatják.
A lapnak meghatározott ára nincs, az érte adott adomány az otthon nélkül élő terjesztőé.

AZOK SZÁMÁRA, AKIK SZERETNÉK MEGKAPNI A LAPOT, DE UTCAI TERJESZTŐKNÉL AZT NEM ÉRTÉK EL:

Ezt az emléklapszámot elektronikus formában vagy postai úton is elérhetővé tesszük - hasonlóan az előző évekhez.

Mindazoknak, akik a Menhely Alapítvány online bankkártyás felületén* egyszeri céladományt küldenek a 2019. október 21. és november 8. között, és a "Személyes üzenet" rovatban az alábbi jelzések egyikét feltüntetik, elküldjük az utcalap Népszabadság különkiadását.

Kérjük,
közleményként semmi mást ne írjanak, mint az alábbiakat!

 

 

 

2018 októberében, a harmadik alkalommal Népszabadság melléklettel megjelent Fedél Nélkül lapszám kapcsán beérkezett online adományok teljes összege 946.800 Ft volt. Nagylelkű támogatóinknak hála a Fedél Nélkül lap és terjesztőinek, alkotóinak munkája tovább folyhatott - köszönjük!

2018. évi adataink szerint a lapterjesztésből jövedelemkiegészítéshez jutó terjesztőink száma naponta 100-130 fő. Sokan közülük csökkent munkaképességű, munkaerő-piacon hosszú ideje passzív emberek, ezért munkájuk értéke többszöröse a terjesztéssel nyert bevételüknek.

633 cimlap web

Utcalapunk, a Fedél Nélkül munkája sokrétű. Klubokkal, saját rendezvényekkel szolgáljuk a terjesztőket és alkotókat, egyúttal az otthontalanság témájára érzékenyítő tevékenységet végzünk. Az újság készítésében, terjesztésének szervezésében is szívesen fogadjuk az önkéntes érdeklődőket.

Művészeti pályázatot tartunk fenn otthontalan emberek számára, a folyamatosan érkező alkotásokat havonta és évente is zsűrizzük, díjazzuk. Rendezvényeken, felolvasóesteken, kiállításokon, kötetekben jelentetjük meg a legkiemelkedőbb munkákat, ezzel is igyekszünk a jövedelem mellett elismeréshez segíteni a pályázó alkotókat.
A Fedél Nélkül Könyvek a Menhely Alapítvány saját kiadású művészeti könyvsorozata, mely a legkiválóbb alkotókat emeli a közönség elé.
Legújabban nemzetközi együttműködésekben veszünk részt, 2018 decemberében felvételt nyertünk az Utcalapok Nemzetközi Szövetségének (INSP) tagjai sorába.

A Fedél Nélkül kiterjedt munkáját három szociális munkás, és számtalan elkötelezett önkéntes segítő végzi, a Menhely Alapítvány hozzájárulása, és a támogatók adományai teszik lehetővé.

A 2018. évben beérkezett Népszabi-adományt az alábbiakra használtuk fel:

 - nemzetközi együttműködések, képzések:   250.000
 - művészeti pályázat (havi díjátadók, művészeti pályázat havidíjai, művészkellékek):  420.000
 - Első Kézből a Hajléktalanságról c. érzékenyítő program:  186.800
- rendezvények, kiállítások:  90.000
Mindösszesen:  946.800

Nagyon köszönjük, hogy támogatták munkánkat!

Október 16-án a Kézenfogva Alapítvány ebédvendégei lehettünk!
A Vajda3 éjjeli menedékhelyünkre és a nappali melegedőnkbe érkezők, valamint az idősek otthona lakói szuper ebédet kóstolhattak tegnap!

A Kézenfogva Alapítvány szervezésében egy 40 fős, nemzetközi csoport által készített ebédre hívták meg az otthon két lakóját és egyik szociális munkását, majd intézményünkbe szállították a húsos- és zöldséges egytálételeket és kókuszos süteményt.
A nemzetközi, lengyel, török és spanyol résztvevőkből álló csapat öt napot tölt Budapesten, a Szimpla Kerti jótékonysági főzés az egyik itteni segítő vállalásuk volt.
A Szimplában a két meghívott vendég röviden elmesélte hajléktalanná válásának történetét, majd mai életéről mesélt, szociális kísérőjük pedig a Vajda3 éjszakai szállást és idősek otthonát mutatta be.

kezenfogva etel

A mintegy 120 adag ételt, igen jó étvággyal fogyasztották ügyfeleink. Különösen jó érzés volt tudni, hogy az ételek elkészítésében fogyatékkal élő emberek is részt vállaltak. A hátrányos helyzetű csoportok, amint egymáson segítenek – a közvetlen tapasztalat, az élő példa, mindig új reményekkel tölt el mindenkit.
Köszönet Pordán Ákosnak, és a Kézenfogva Alapítványnak a nagyszerű ötletért!

Egész szeptemberben támogathatod a Menhely Alapítvány Vajda3 Idősek Otthonát! Ezt teszi régi támogató partnerünk, a Nielsen is! Futókövetei szeptember 29-én a Spar Tolle UHT maratonstafétán közösen, csapatokban állnak rajthoz egy jó ügyért. Bármilyen összegű támogatásnak örülünk, amivel céladományként az Otthonban és a lábadozó férőhelyeken lakók étkezését színesítjük és gyógyszereit támogatjuk!

image main 100x600

Itt található a gyűjtés minden részlete az adjukossze.hu oldalon >>>

Itt arról írunk, mire jó a Vajda3 Otthon >>>

És hogy mennyire sokat jelent akár a legkisebb összeg is?

1.000 forint = tizenkét lakó kap kefirt a reggelijéhez (ami nem mellesleg kiváló kalciumforrás is)
3.000 forint = egy kórházi csomag
5.000 forint = egynapi gyümölcsadag minden lakónak
10.000 forint = egy minimálnyugdíjból élő idős férfi egyheti gyógyszerei
20.000 forint = ötnapi teljes és változatos élelmezés az intézmény lakóinak

A Magnet Magyar Közösségi Bank KAP 2019 pályázatán lehetőséget kaptunk, hogy a bank ügyfelei által felajánlható nyereséghányad elnyerésére pályázzunk és kampányoljunk. A kampány 2019 júniusában lezárult - a banki ügyfelelk jóvoltából 536.266 forintot kaphattunk a pályázatban megfogalmazott céljainkra.

Köszönjük a nagylelkű támogatást mind a Magnet Banknak, mind ügyfeleinek!

Hajléktalan embereknek segítő szervezetként fő erőnk a rendelkezésünkre álló emberi erőforrás. Szakemberek, önkéntesek és sorstárssegítők együtt dolgozunk - ezt jól is akarjuk tenni. Szakmai és szabadidős programokkal, képzésekkel, kapcsolatépítő utakkal az "embereinket" akarjuk támogatni. Ennek érdekében szakmai tanulmányutakat, konferenciarészvételeket, tapasztalatcseréket és belső szervezetfejlesztési programot szeretnénk megvalósítani. A program folyamatosan alakul - a beszámolónkat ezév decemberében adjuk közre.

 

 

 

Budapest, 2019. április 25.

Huszonegyedik alkalommal került sor 2019. február 3-án a Február Harmadika Munkacsoport országos hajléktalan adatfelvételére. A Budapesten és vidéki városokban, közterületen és szállásokon végrehajtott önkéntes felvétel során 8568 hajléktalan helyzetben lévő ember és a velük kapcsolatban lévő szociális segítők válaszait gyűjtötték össze.

Miután először 2012 tavaszán, másodszor 2013 őszén, végül harmadszor 2018-ban is módosították a szabálysértési törvényt (és kétszer az Alaptörvényt is) annak érdekében, hogy betiltsák az életvitelszerű közterületen tartózkodást, most a kutatók különös figyelmet fordítottak arra, hogy a legutóbbi tiltás vajon milyen konkrét hatást gyakorolt az érintettekre? A felmérés eredményei azt mutatják, hogy azok közül, akik a tavalyi tiltást megelőzően (október 15-e előtt) közterületen aludtak, minden harmadik embert figyelmeztettek ennek jogi következményeire, 46%-uk azonban még február elején is közterületen éjszakázott. A nagyobb vidéki városok egy részében (például Pécsett, Miskolcon) a közterületen kint maradtak aránya ennél jóval magasabb (70-78%) volt – a befogadó helyek szűkössége miatt. A megkérdezettek válaszai és a több éves összehasonlítás azt mutatta, hogy az érintettek ebben az időszakban elsősorban a téli hideg miatt költöznek be a szállásokra, vagy más fűtött helyekre. Az összes megkérdezettnek mindössze 15%-a válaszolta, hogy október 15-e után azért nem aludt közterületen, mert attól félt, hogy megbüntethetik.

A kutatók azt is megkérdezték, hogy maguk az érintett hajléktalan emberek hogyan vélekednek a valódi megoldás módjáról. Túlnyomó többségük (79%) szerint elsősorban emberi lakhatásra és olyan munkára, bérekre lenne szükség, melyből meg is lehetne élni. Sokan (2/3-uk) válaszolták, hogy lakhatási támogatásra, több szociális-mentális segítségre, több szálláshelyre, ezek színvonalának a javítására, illetve elérhető bérű lakások felajánlására lenne szükség. Nagy többségük teljesen elutasítja a büntető jellegű helyzetmegoldást.

A szociális segítők – a megkérdezettek személyre szabott diagnózisa alapján – legtöbb esetben az egyéni szociális munkát, a pénzbeli támogatást és a megfelelő lakhatás biztosítását látják szükségesnek. Szintén sok esetben – elsősorban a szállókon lakók körében – pszichiátriai, addiktológiai kezelésre, gyógyításra, sőt ápolás-gondozásra is szükség lenne.

A kutatók meglátása szerint a hajléktalanok, s azon belül a közterületen élő fedél nélküliek számának az alakulására, több éves összehasonlításban – számos egyéb tényező mellett – a legnagyobb mértékben a munkaerőpiaci változások hatnak. A legutóbbi időszak kedvező munkaerőpiaci mozgásai következtében a munkaképesebbek kikerülhettek a hajléktalan létből, így azonban az idősebbek, a fizikai és mentális fogyatékkal elők, a tartósan betegek, a függőségben szenvedők aránya jelentősen megnőtt a hajléktalanok körében. Közülük sokakat ér abúzus a közterületeken, sokan gyakran éheznek, megfelelő ellátáshoz nem jutnak.

Az ilyen helyzetben lévők számára az ellátás, segítség helyett a büntetés eddig sem, s most sem nyújt megoldást.