A MENHELY ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA LAKOSSÁGI SZOLIDARITÁSRA

Új jogszabályok rendelkeznek arról, hogy Budapest számos közterületén az életvitelszerű tartózkodás jogellenes, aki e területeket a rendészeti szervek felszólítására nem hagyja el, az szabálysértést követ el.
Amíg az állam, az önkormányzatok nem tudnak mindent megtenni annak érdekében, hogy minden egyes polgártársunknak munkája, lakhatása, minimális jövedelme, biztonságos otthona legyen, addig magunknak is segítséget kell nyújtanunk a fedél nélküli embereknek.

Arra kérjük minden felekezet papjait és híveit, hogy ne zárják be kapuikat a menedéket keresők elől.

Arra kérjük a használaton kívüli magánterületek tulajdonosait, a társadalmi szolidaritást vállaló magánvállalkozásokat, közintézményeket és lakóközösségeket, hogy lehetőségeikhez mérten nyújtsanak menedéket a kívül rekedteknek.

Arra kérjük a gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi intézményeket, hogy lakhatási lehetőség hiányában ne tegyék utcára az embereket, a büntetés-végrehajtási intézmények gondoskodjanak az érintettek utógondozásáról.

Arra kérjük az eljáró hatóságok dolgozóit, hogy lakhatási lehetőség hiányában ne büntessék meg az otthontalan embereket!

Arra kérjük a segítséget kérőket, hogy Budapesten hívják bizalommal a Regionális Diszpécser Szolgálat számát: 061 338-4186.

Végül, arra kérjük a helyi és országos ügyekben döntéshozókat, hogy ők is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy mindenkinek lehessen otthona, itt, ebben a hazában.


Budapest, 2013. november 14.

Győri Péter
kuratórium elnöke