Gyerekkori – időskori – egzisztenciális krízisek
Hajléktalanhelyzet 2023/2024 fordulóján
Gyorsjelentés a Február Harmadika Munkacsoport éves adatfelvételéről

a Menhely Alapítvány sajtóközleménye

Idén februárban 26. alkalommal került sor a Menhely Alapítvány éves hajléktalanügyi adatfelvételére. Idén semmilyen támogatásban nem részesült a kutatás, a résztvevő szociális segítők még szimbolikus tiszteletdíjban sem részesülhettek. Így is 45 település összesen 4904 - elsősorban hajléktalan szállásokon élő, részben közterületen alvó – hajléktalan embertől érkeztek be értékelhető válaszok. A Február Harmadika Munkacsoport azt tervezi, hogy idén októberben Európai Uniós forrásból újabb, a februárinál nagyobb léptékű adatfelvételt hajt végre a hajléktalan helyzetű emberek körében.

Az idei adatfelvétel is megerősítette, hogy a hajléktalan emberek között egyre több az idős, beteg, munkaképtelen ember. Ma már tíz hajléktalan ember közül négy elmúlt 60 éves, és minden tizedik 70 évesnél is idősebb. Egy részük a hajléktalanságban öregedett meg, azonban többségük már ilyen idősen, vagy néhány évvel ezelőtt vált hajléktalanná. Vagyis az egyik első feladat – messze nem csak a hajléktalanellátás keretében – a méltó időskor biztosítása az egyre idősebb, beteg, munkaképtelen otthontalan emberek számára.

A válaszadók közül csupán minden tizedik ember volt 40 évesnél fiatalabb. A kutatás azt mutatja, hogy közülük közel minden második ember állami gondozásból, nagykorúvá válásakor lett hajléktalan (az összes válaszadó 20%-a volt életében állami gondozott). A valaha volt állami gondozott hajléktalanok körében rendkívül magas a legfeljebb nyolc általánossal rendelkezők (61%) és a romák (43%) aránya. A volt állami gondozott fiatalok számára ténylegesen hatékony, célzott képzési és lakhatási, életkezdési programra lenne szükség, annak érdekében, hogy ne váljanak hajléktalanokká.

Végül: A hajléktalan emberek 60%-ának, a hajléktalan nők közel 80%-ának van gyereke! A hajléktalan nők 34%-ának három vagy több gyereke van! Számukra komplex családtámogatási szolgáltatásokra lenne szükség, hajléktalanságuk megszüntetése, családi kapcsolataik helyreállítása érdekében.

2023/2024 telén a válaszadó hajléktalan emberek átlagosan havi 69.000 forintból éltek.
Azok számára, akik pusztán jövedelmi helyzetük miatt kénytelen igénybe venni a hajléktalanellátás szolgáltatásait, hosszú távú, kiszámítható lakásfenntartási támogatási rendszerre lenne szükségük.

A Február Harmadika Munkacsoport nevében:
Győri Péter dr. (C.Sc.)
Menhely Alapítvány
kuratórium elnök

  Sajtóközlemény: „Gyerekkori – időskori – egzisztenciális krízisek” - hajléktalanhelyzet 2023/2024 fordulóján
  Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2024. február 3-ai kérdőíves adatfelvételéről