diszp kicsi

Elérhetőségeink:  
Telefon: +36 1 338 41 86  
diszpecsermenhelyhu2
kartyasmenhelyhu2

Vezető: Kártyás Irén  

A Közép-magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálat tevékenységei

 • elhelyezéssel kapcsolatos krízishelyzetek megoldása

Információval rendelkezünk az átmeneti szállók üres férőhelyeiről, és napi nyilvántartást nyilvántartjuk az éjjeli menedékhelyek kihasználtságáról. Rendelkezünk az anyaotthonok családos szállók elérhetőségével, ismerjük szolgáltatásaikat, és a bekerülés feltételeit. Ugyancsak információkkal segítjük az egészségügyi problémával küszködő, ápolásra gondozásra szoruló otthontalan emberek elhelyezését.

Milyen esetekben hívja a Diszpécser Szolgálatot?

 • az egyéb hajléktalanellátó intézményekre vonatkozó információk közvetítése

A speciális szállókra, népkonyhákra, nappali melegedőkre, információs irodákra és a hajléktalan emberek egészségügyi ellátásához kapcsolódó intézményekre vonatkozó adatainkat (elérhetőség, szolgáltatások, az igénybe vétel feltételei) havonta frissítjük, rendszerezzük és nyilvánosságra hozzuk.

Alapvető információkat tölthet le itt.

Az egész adatbázis - a Fővárosi Hajléktalanellátó Intézmények kiadvány - az intézmények és a kliensek védelme miatt nem nyilvánosak. Kérjük, küldjön egy e-mailt és elküldjük Önnek a kért adatot.

 • a közterületeken krízishelyzetbe került hajléktalan emberekkel kapcsolatos bejelentések fogadása

Irányítjuk a Krízisautó és a speciális utcai gondozó szolgálatok működését, annak érdekében, hogy segíteni tudjunk a közterületeken kritikus helyzetbe került rászorulóknak. A közterületen élők ellátása érdekében együttműködünk a Közép-magyarországi Régió utcai gondozó szolgálataival.

 • a téli krízisellátások tevékenységének koordinálása

Koordináljuk a budapesti és Pest megyei szervezetek téli együttműködését, az általuk vállalt feladatokat: együttműködésük kereteit minden nyáron közösen megtervezzük, és a megállapodásokat Együttműködési Szándéknyilatkozatban rögzítjük. A megvalósítás során folyamatosan figyelemmel kísérjük az esetleges ellátási zavarokat, hiányokat, ezeket jelezzük az ellátást finanszírozó Fővárosi Önkormányzat és a szakminisztérium felé.

 • a regionális diszpécser szolgálatok tevékenységének koordinálása

A Központi Régió ellátása mellett koordináljuk a Regionális Diszpécser Szolgálatok országos hálózatának működését. Napi szinten összesítjük a tőlük kapott statisztikai adatokat, az információkból pedig országos adatbázisokat hozunk létre. Közreműködünk új munkatársaik betanításában, tapasztalatainkat havonta közös munkaértekezleten dolgozzuk fel.

 • szakmai továbbképzések szervezése

A szervezetek közötti együttműködés erősítése érdekében minden hónapban személyesen találkoznak az éjjeli menedékhelyek, az utcai gondozó szolgálatok, valamint a Pest megyei intézmények munkatársai az általunk szervezett szakmai fórumokon. Emellett - ugyancsak havi rendszerességgel - az utcai szociális munkások számára intézményközi esetmegbeszélő csoportot működtetünk.

  • keresőszolgálat üzemeltetése

A családtagok, ismerősök, esetleg különböző intézmények által keresett otthontalan emberek felkutatására keresőszolgálatot működtetünk. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy üzenetet juttassunk el a keresett személyek számára. A regionális diszpécser szolgálatok országos hálózatán keresztül a személyek névsora az ország összes hajléktalanellátó intézményébe eljut.

  • munkásszálló térítési díj: a támogatási rendszer koordinálása

Különböző munkásszállókon férőhelyeket bérelünk 12 fővárosi éjjeli menedékhellyel együttműködve, ahol az általuk kiválasztott emberek kedvezményes áron – a téli hónapokban a szállódíj 1/3 részért – alhatnak. Programunkkal azokat az embereket szeretnénk áthelyezni az egy-egy éjszakára helyet biztosító menedékhelyekről, akik jobb lakhatási körülményekért képesek és hajlandóak fizetni. Emellett páros férőhelyek bérlésével is segítünk azokon, akik kényszerűségből külön laknak a férfi és női szállásokon, vagy esetleg közterületen.

  • adományok közvetítése

Amennyiben adományt ajánlanak fel telefonszolgálatunknál, megkeressük azt az intézményt, melynek az adott támogatásra a legnagyobb szüksége van. Kész listákkal rendelkezünk arról, hogy mely intézmények fogadnak szívesen ruha-, bútor-, vagy élelmiszer adományt. Közvetítünk a felek között, s amennyiben szükséges a szállítás megszervezésében, vagy a szervezetek közötti szétosztás koordinálásában is közreműködünk.

Telefonszolgálatunk koordinációs és információközvetítő tevékenysége nélkül elképzelhetetlen a hajléktalan emberek hatékony ellátása. Szolgáltatásainkkal hozzájárulunk a fedél nélkül élők, illetve otthontalanok számának csökkenéséhez, a hajléktalanság peremére kerülő emberek esetében pedig sokszor sikerül megelőznünk az otthonuk elvesztését. Kérjük, hívja Ön is a +36 1 338 4186-os telefonszámot, amennyiben információra, segítségre van szüksége, vagy szeretne többet megtudni munkánkról!

  Együttműködési szándéknyilatkozat

  Regionális Diszpécser Szolgálatok


SEGÍTSÉG BAJ ESETÉRE:

  Ha nincs egy hely, ahol megalhatsz >>
  Ha nincs egy hely, ahol megfürödhetsz, moshatsz, ehetsz, vagy csak megpihenhetsz >>
  Ha éhes vagy >>
  Ha nincs megfelelő ruházatod, és nem tudod megfizetni még a használt ruhát sem >>
  Ha nincsenek meg az irataid, vagy ügyeid intézésével nem boldogulsz >>
  Ha munkát szeretnél találni, de nem tudod, hogy fogjál hozzá >>
  Ha hosszabb távra szeretnél biztos szállást >>
  Ha beteg vagy >>
  Budapesti adósságkezelő szolgáltatások - családsegítő szolgálatok>>