Elérhetőségeink:

1088 Budapest, Szentkirályi utca 22 - 24.
levelezési cím: 1082 Budapest, Baross utca 41. I. em.
Telefon: +36 1 789 62 77, +36 20 934 58 21

Vezető: Gurály Zoltán

Nyitva tartás:
a programok szerint

Az állami tulajdonú, volt pártirodát – amely egykoron arisztokrata lakás volt – 2007 óta szociális területen működő civil szervezetek használják. Az irodahelyiség kezelője a Hajléktalanokért Közalapítvány. A közalapítványtól az irodahelyiséget pályázat útján kapta meg használatra az alábbi konzorcium, cserébe azért, hogy a központot fenntartsa és működtesse. A konzorciumi partnerek a következő szervezetek voltak: Menhely Alapítvány, mintgesztor szervezet; Léthatáron Alapítvány, Rés Alapítvány, Twist Alapítvány, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Budapesti Szociális Forrásközpont, Új Út Szociális Egyesület, Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítvány, Keresztény Advent Közösség, Van Esély Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt.

A 300 négyzetméteres, elhanyagolt állapotban lévő irodahelyiség 2007 őszén és 2008 tavaszán alapvető felújítási munkálatokon esett át. A felújítást a Magyar Államkincstár, a Budapest Bank és a Menhely Alapítvány hozzájárulásával végeztük el, a berendezés nagy részét pedig egy HEFOP (Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program) pályázat keretéből szereztük be. Az intézmény alapvetően a hajléktalan ellátásban aktív szerepet vállaló szervezetek háttértevékenységeinek ad otthont, de a hajléktalan emberek ügyét magukénak érző, közvetlen segítői munkát nem végző szervezetek is tartanak itt rendezvényeket. Szívesen látjuk azokat a szervezeteket is, amelyek közösségfejlesztői munkájuk során a hajléktalansághoz hasonló, más hátrányos helyzetű csoportok érdekeit védik. Természetesen helyet biztosítunk a hajléktalan emberek önszerveződésének eredményképpen létrejövő kulturális és érdekképviseletet ellátó mozgalmaknak, csoportoknak. Néhány szervezet a napi tevékenységekhez kapcsolódó háttérmunkát is a „Tégy az emberért!” Információs és Képzési Központban végzi. Itt zajlanak a pályázati tanácsadáshoz és pályázati értékeléshez tartozó megbeszélések. A segítői munka hátterét biztosítják ezen kívül mindazok a módszertani munkához kapcsolódó műhelyek, melyeknek az intézmény ugyancsak helyt ad. Itt cserélik ki tapasztalataikat – havi rendszerességgel – a budapesti utcai szociális munkások, az éjjeli menedékhelyek vezetői, a Pest megyei családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, és a nappali melegedők szociális munkásai.

A házban a rendezvények szervezésére egy 77 négyzetméteres nagytermet, és egy 46 négyzetméteres kisebb, úgynevezett könyvtárszobát lehet használni. Működnek itt időszakos és állandó munkaállomások is; ilyen például a Menhely Alapítvány Módszertan, amely a Február Harmadika elnevezésű évenkénti országos adatfelvételét erről a helyről szervezi. A nagyterem kiválóan alkalmas nagyobb rendezvények (filmvetítések, sajtótájékoztatók, szakmai műhelyek) lebonyolítására, a könyvtárszoba pedig team-ek, esetmegbeszélő csoportok szakmai megbeszélésére, kisebb létszámú rendezvények megtartására. A könyvtárszoba falain található polcokon a rendszerváltást közvetlenül megelőző, és az azt követő évtized szociálpolitikájának dokumentumai találhatóak meg, melyeket Győri Péter gyűjtött össze.

 

Tovább a Tégy az emberért! Információs és Továbbképzési Központ oldalára