Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka során a nehezen mozdítható, közterületen, nem lakáscélú helyiségekben éjszakázó, fedél nélkül élő emberek számára próbáljuk a szociális ellátásokat elérhetővé tenni. Az utcai szolgálatok célja a területükön fellelhető hajléktalan emberek felkutatása és gondozása, a felmerülő krízishelyzetek megoldása, a rászorulók intézményes ellátáshoz jutásának elősegítése, szálláskeresés, valamint információnyújtás az igénybe vehető szolgáltatásokról.

A Menhely Alapítvány 2000 óta végez utcai szociális munkát, és az elsők között csatlakozott az utcai munkát végző szervezetekhez. 2008-tól a Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat és az Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat mellett – a IX. kerületi önkormányzat felkérésére – beindította a Külső-Ferencvárosi Utcai Gondozó Szolgálatát is.

Utcai gondozó szolgálataink finanszírozásához normatív állami támogatást veszünk igénybe, amely azonban csak részben fedezi egy-egy szolgálat működését. 2009-ben mindhárom kerület önkormányzatával kötöttünk ellátási szerződést; ezen kívül pályázati forrásokat is felhasználunk ahhoz, hogy munkánkat minél jobb minőségben lássuk el.

Szolgálataink feladatai a krízisintervenciótól kezdődően a felkutatáson, kapcsolattartáson át az esetkezelésig terjedő skálán valósulnak meg.

Krízisintervención azokat a beavatkozásokat, sürgős eseteket értjük, amikor életveszély, illetve testi épség veszélye vagy egyéb ok (például fertőző betegség) miatt a helyszínen azonnali célzott segítség szükséges. Ezekben az esetekben a veszélyeztetettség megszüntetése, továbbá a hajléktalan ember intézményes ellátáshoz juttatása az elsődleges cél. Az elmúlt években kialakult az utcai szociális munka háttérintézmény-rendszere, így az esetek többségében megfelelő ellátáshoz segítjük a rászorulókat. Utcai szociális munkásaink elsősorban az alapítvány Diszpécser Szolgálatához telefonon érkezett bejelentések alapján mennek ki a helyszínekre, emellett terepbejárásaink során is találkozunk olyan helyzetekkel, amelyeknél krízisintervencióra van szükség.

Az utcán végzett szociális munka fontos eleme a terepbejárások során fellelt, közterületen élő, az utcai jövedelemszerzésre berendezkedett fedél nélküli emberekkel történő kapcsolattartás. Fontosnak tartjuk, hogy az utcán élő emberek felismerjék: már azzal is javíthatnak helyzetükön, ha megpróbálják igénybe venni a hajléktalanellátó intézmények valamelyikét. Mára már szinte közhelynek számít, hogy sokan azért alszanak az utcán, mert a lopások és egyéb atrocitások miatt félnek bemenni az éjszakai szállókra. Problémát jelent a párok elhelyezése is, hiszen az ellátórendszer férfi és női egyéni problémaként próbálja kezelni a hajlék nélkül élők lakhatási gondjait, így kevés a pároknak fenntartott férőhely. Munkánkban a legnagyobb siker az, ha valamilyen önálló lakhatási megoldást, többnyire albérletet sikerül találni ügyfeleinknek. Szintén nagy eredménynek számít, ha valaki az utcáról a hajléktalan-ellátó intézmények valamelyikébe hajlandó költözni, és a továbbiakban onnan próbál továbblépni. Amikor ezek a célok még elérhetetlen távolságban vannak, akkor a rendszeres kapcsolattartás mellett előrelépésnek azt tekintjük, ha valaki igénybe veszi nappali melegedőink szolgáltatásait.


Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat

Elérhetőségeink:  
Telefon: +36 1 333 59 98  
pratermenhelyhu2

Koordinátor: Schmidt Zoltán  

Szolgálati idő:
(április 1. - október 31.) hétfő - péntek: 16:00–22:00 h
(november 1. - március 31.) heti 5 alkalommal: 16:00–22:00 h
 

A Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat 2000-től működik. A kezdetektől jelen vagyunk a fővárosban végzett utcai szociális munka gyakorlatának kialakításában, fejlesztésében. Munkánk során a hajléktalanság formáinak igen széles skálájával találkozunk: a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben, elhagyott gyárépületekben, ipartelepeken lakókkal; a lépcsőházakban, kapualjakban éjszakázókkal; a belvárosi aluljárókba berendezkedő és nehezen motiválható fedél nélkül élő emberekkel. A területünkön újonnan megjelentekkel felvesszük a kapcsolatot, a meglévő ügyfeleket folyamatosan látogatjuk, és igény szerint segítjük.

A Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat háttérintézménye a Práter utcai Nappali Melegedő. Innen indulnak terepre munkatársaink. Elsődleges célunk, hogy felhívjuk az utcán éjszakázók figyelmét intézményünk szolgáltatásaira: A melegedőben tisztálkodhatnak, étkezhetnek; továbbá információval szolgálunk a szociális ellátásokról, szálláslehetőségekről, munkalehetőségekről.

Több éves gondozási munkánk eredményeképpen sok utcán megismert kliensünk jár be a melegedőbe, és ha szükségük van valamire, azt már a melegedő ügyfeleként intézik. Elsősorban a napi tisztálkodásra (fürdés, mosás) és ügyintézésre tartanak igényt. Előfordul az is, hogy egy-egy utcán élő ügyfelünk hivatalos, bejelentett munkát szeretne kapni, vagy esetleg egy újabb szakmát szeretne elsajátítani. Ehhez álláskereső irodánk tud segítséget nyújtani. Munkánk mára közismertté vált, a lakosságon kívül a VIII. kerület, illetve a főváros hatóságai - a rendőrség, az önkormányzat, valamint a közterület-fenntartók - is egyre gyakrabban kérik szociális munkásaink segítségét a felmerülő problémák kezeléséhez, aluljárók és más területek felderítéséhez.

 


Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat

Elérhetőségeink:  
1073 Budapest, VII. Kürt utca 4.  
Postacím: 1410 Budapest, Pf: 216.  
Telefon:+36 1 322 34 23  
kuertmenhelyhu2

Vezető: Sass Lajos  

Szolgálati idő:
április 1-től október 31-ig hétfő - péntek 16:00 - 22:00 h
november 1-től március 31-ig hétfő - vasárnap 16:00 - 22:00 h

Alapítványunk 2002 óta végez utcai szociális munkát Erzsébetvárosban. Az Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat téli időszakban Speciális Utcai Szolgálatként is működik. Ez azt jelenti, hogy szükség esetén nemcsak a VII. kerületben végzünk utcai munkát, hanem a Regionális Diszpécser Szolgálat koordinálásával Budapest és Pest megye teljes területén segítjük a közterületen élő, fedél nélküli embereket. Lakossági és egyéb bejelentések, ügyfeleink jelzései és a terület bejárása alapján kutatjuk fel a rászorulókat.

Az egyéni és a közösségi szociális munka eszköztárát felhasználva próbáljuk megoldani az utcán, közterületen élő emberek problémáit (krízisintervención kívül beszélgetés, információnyújtás, életvezetési tanácsadás, stb.). Háttérintézményként Kürt utcai nappali melegedőnk biztosítja a megfelelő működéshez szükséges feltételeket (iratbeszerzések, ügyintézések, szükséges eszközök tárolása, nyilvántartás vezetése, stb.).

Munkánkban nagy hangsúlyt kap a rendszeresen látogatott, és a lakhatáshoz segített emberekkel való kapcsolattartás. Az utcán élőket megpróbáljuk rendszeres jövedelemhez, segélyhez, nyugdíjhoz juttatni; amennyiben ezzel már rendelkeznek, akkor elhelyezésüket próbáljuk megoldani.


Külső-Ferencvárosi Utcai Gondozó Szolgálat

Elérhetőségeink:  
Telefon:+36 1 333 59 98  
pratermenhelyhu2

koordinátor: Lindeborg Gábor  

Szolgálati idő:
április 1-től október 31-ig hétfő - péntek 16:00 - 22:00 h
november 1-től március 31-ig hétfő - vasárnap 16:00 - 22:00 h

A Külső-Ferencváros közterületein élő hajléktalan emberek segítését 2008 júliusától végezzük. Az utcai munka háttérintézményét a Kürt utcai és a Práter utcai Nappali Melegedők biztosítják. Ellátási területünk a Vágóhíd utca – Üllői út – Határ út – Soroksári út által határolt terület, és a kapcsolódó metróaluljárók.

A kerületrész sajátossága, hogy a hagyományos nagyvárosi helyszíneken kívül több olyan területet is magában foglal, amely a tömegközlekedési csomópontoktól és/vagy útvonalaktól távolabb esik; vagy nagyobb összefüggő zöldterület, használaton kívüli iparterület, üres telek jellemzi. Ezek a területek lehetőséget kínálnak arra, hogy egy-egy ember, illetve kisebb „kolóniák” rendezkedhessenek be tartós lakhatásra az általuk emelt viskókban, nejlonsátrakban. Viszonylag stabil szállásukban, rejtettebb helyszíneken, így a külvilágtól elzártabban élnek. Ellátásukban a rendszeres kapcsolattartás a legfontosabb. Rendszerint csak akkor kérnek segítséget, ha általuk nehezebben megszerezhető, a létfenntartáshoz szükséges eszközre, tárgyra (fekhely, takaró, tüzelő, kályha, edények, lábbeli) van szükségük. Nehezen boldogulnak a hivatalokban, ezért ügyintézési problémáikkal is hozzánk fordulnak.

Munkánk során sikerült ellátási területünket feltérképeznünk. Az itt megtelepedő emberek nagy részével már találkoztunk, és folyamatosan tartjuk velük a kapcsolatot. Továbbra is lehetnek azonban olyan területeken (romos házakban, pincékben, elhagyott gyárterületeken) lakók vagy éjszakázók, akik rejtve maradhatnak előttünk.

Zuglói Utcai Gondozó Szolgálat

Elérhetőségeink:  
Telefon: +36 1 338 4186  
kartyasmenhelyhu2

Koordinátor: Kártyás Irén  

Szolgálati idő:
(november 1. - március 31.) vasárnaptól csütörtökig: 18:00–22:00 h
 

A Zuglói Utcai Gondozó Szolgálatunk 2016. februárjától dolgozik a Főváros XIV. kerületében.