3E

ALAPGONDOLATUNK:

Elgondolkozhatunk azon, hogy mi lenne, ha mindenki úgy viselkedne a hajléktalan emberekkel, ahogyan azt másoktól saját magával szemben elvárja. Szinte biztosak lehetünk abban, hogy a legfőbb együttélési szabály - azt tedd másokkal, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek - betartása nagyon sok embert megóvhatott volna az otthontalanságtól. De vajon megszüntetheti-e a bajt (a hajléktalanságot) az, ha valamennyien betartjuk a legfőbb együttélési szabályt vagy legalább az írott jogot? Talán ha a jog előtti egyenlőség elfogadása mellett el tudjuk fogadni a bajba jutott embert olyannak amilyen és el tudjuk hinni, hogy valaki változhat (szembe tudunk nézni az előítéleteinkkel), akkor van esélye a megoldásnak. Ezért választottuk programunk mottójául ezeket a szavakat:

A HAJLÉKTALAN EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT PROGRAM

A Menhely Alapítvány 2013. október 1-én indította el „A Hajléktalan emberek esélyegyenlőségéért” című programját az EGT/Norvég Civil Támogatási Alaptól nyert támogatás segítségségével.

Komplex programunk célja a hajléktalan emberek létét meghatározó jogszabályi környezet folyamatos figyelése, a jogsérelmek megelőzése, illetve orvoslása, valamint az előítéletek okozta hátrányok csökkentése.

A Menhely Alapítvány jogvédelemmel, előítélet-csökkentéssel foglalkozó projektjeinek évtizedes tapasztalatait szeretnénk fejleszteni, és átadni a kidolgozott módszereket a szektorban dolgozó intézmények, civil szervezetek, informális közösségek számára.

A hajléktalan ellátórendszer szereplőit igyekszünk felkészíteni a hajléktalan embereket érintő jogszabályváltozások okozta helyzetekre, valamint a döntéshozatal befolyásolására. A lakosság csoportjai felé végzett ismeretátadással személyes élményt nyújtunk hajléktalan élettörténetek megismeréséhez, hogy befogadó közeget teremthessünk munkánkhoz.

Két programelemünk – a Hajléktalanok Jogvédő Fóruma és az Első Kézből a Hajléktalanságról – két különböző módon, egymás hatását erősítve igyekszik elérni ugyanazt a célt: hogy a hajléktalan emberek a társadalom egyenrangú, elfogadott tagjai, állampolgárai lehessenek.

webre 3e leiras programadatok

A HAJLÉKTALANOK JOGVÉDŐ FÓRUMA PROGRAMELEM:

A programelem célja elsősorban a jogérvényesítés, a jogszerűség biztosítása. A programelemmel egyaránt célozzuk a hajléktalan embereket, a velük foglalkozó szakembereket, valamint a jogalkotókat és a jogalkalmazókat. A hajléktalan emberek és segítőik számára ügyfélfogadást, konzultációs lehetőséget biztosítunk (személyes, elektronikus, telefonos formában egyaránt), melynek keretében egyéni ügyekben tudjuk segíteni a jogszabályok értelmezését, az adott ügy dokumentumainak áttekintését, értelmezését. Ügyfeleinkkel megismertetjük a szükséges és lehetséges további jogi lépéseket, segítünk az ezekhez kapcsolódó hivatalos iratok (válaszlevelek, beadványok, kifogások, fellebbezések, panasztételek, stb.) elkészítésében.

Munkánk másik részét a jogszabályok változásainak folyamatos követése jelenti, valamint igyekszünk naprakész ismereteinket átadni a hajléktalan emberekkel foglalkozó segítő szakemberek számára. Folyamatosan gyűjtjük a jogalkalmazási gyakorlatokat is, és monitorozzuk, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a jogszerűség követelményének. Igény szerint jogszabályi, jogalkalmazási, jogkövetési kérdésekben szívesen szervezünk nyitott tájékoztatókat, megbeszéléseket, többszereplős egyeztetéseket.

LETÖLTÉS: 

AZ ELSŐ KÉZBŐL A HAJLÉKTALANSÁGRÓL PROGRAMELEM:

A programelem célja a hajléktalan élethelyzet jobb megismertetése, mélyebb megértetése, a sztereotípiák lebontása. Célcsoportunk tehát a magyar társadalom egésze, beleértve a lakosságot és döntéshozatalban dolgozó embereket egyaránt. Olyan programokat szervezünk, melyek keretében az átlagemberek hajléktalanságot megtapasztalt emberekkel találkozhatnak személyesen, az ő személyiségükön, valós élettörténetükön keresztül kapnak hiteles információkat a hajléktalansággal kapcsolatban.

Több éves tapasztalattal rendelkezünk „Rendhagyó Osztályfőnöki Óra”, „Városi Séta”, „Közösségi Ebéd”, „Élő Könyvtár” szervezésében. Programjaink tematikáját, módszereit folyamatoson fejlesztettük és tökéletesítjük a mai napig is. Módszerünk a programjainkban közreműködő hajléktalan emberek önbecsülését, önkifejezését, kommunikációját javítja, nyitottabbá válnak mások felé, reálisabbá válik az énképük, erősödik a kapcsolati hálójuk.

Meghívásra szívesen szervezünk hasonló eseményeket más szervezetek rendezvényein, illetve tartunk tájékoztatókat hajléktalan emberek és segítőik számára módszereinkkel és technikáinkkal kapcsolatban. Az a célunk és elsődleges elvünk, hogy a hajléktalan emberek minden szinten partneri, egyenrangú viszonyba kerüljenek a velük kapcsolatban álló segítőkkel, döntéshozókkal, emberekkel: hogy a hajléktalanság ne jelentsen egyben megkülönböztetést is az „átlagostól”.

LETÖLTÉS:   Az „Első Kézből a Hajléktalanságról” programelem első bemutatkozása