TrainHouse

A Training for Housing Support ("TrainHouse") program Erasmus+ stratégiai együttműködése során a hajléktalan emberek önálló lakhatásban támogatásával kapcsolatos tapasztalatainkat kívánjuk megosztani egymással.

A kétéves (2016. december – 2018. december) projektben céljaink a következőek:

 • Jó gyakorlatok cseréje a hajléktalan emberek önálló lakhatásban támogatásával kapcsolatban
 • Három képzési anyag kidolgozása a lakhatási támogatás terén hivatásos, önkéntes és sorstárs segítők számára.

  th logo

A közös munka alapját ötnapos műhelytalálkozókon fektetjük le, a partnerszervezetek városaiban, a támogató munka más-más területére koncentrálva:

 • Helsinki - 2017. június
 • London - 2017. szeptember
 • Barcelona - 2017. november
 • Budapest - 2018. március
 • Brno/Prága - 2018. április

A nemzetközi együttműködés résztvevői: BMSZKI - Magyarország (koordinátor); Menhely Alapítvány - Magyarország; Vva ry - Finnország; St. Mungo's - Egyesült Királyság; Platforma pro Sociální Bydlení - Csehország; Arrels - Spanyolország.

Az együttműködés támogatója az Európai Unió Erasmus+ programja.

arrels logo

Arrels ('Gyökerek') Alapítvány 1987-ben jött létre a barcelonai hajléktalan emberek támogatására. A szervezetben mindenki részt vesz. A hajléktalan emberek saját tapasztalataikat és kritikai észrevételeiket osztják meg, az önkéntes csapat új kapcsolatokat hoz létre a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjaival, a szakképzett segítők pedig szakmai tudásukat és az állandóságot biztosítják.

bmszki logo

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI), a főváros legnagyobb hajléktalan ellátó szervezete, amely a közvetlen intézményi ellátáson túl képzési programokat is hirdet a hajléktalan-ellátó intézmények munkatársai számára.

menhely logo

Menhely Alapítvány budapesti hajléktalan emberek számára nyújt széleskörű szolgáltatásokat 1989 óta, a társadalom különböző csoportjainak összefogásán keresztül. Az Alapítvány adja ki a 'Fedél Nélkül' utcalapot, melyet hajléktalan emberek készítenek és terjesztenek.

ppsb logo

Platforma pro Sociální Bydlení ('A cseh szociális bérlakásért platform') egy 79 tagot (szociális ellátókat, szociális bérlakás szakértőket és megoldatlan lakhatású embereket) tömörítő ernyőszervezet, amely a hajléktalanságot is felszámoló Szociális Bérlakás törvény elfogadásáért és végrehajtásáért lép fel Csehországban. Egyik tagszervezete, az IQ Roma servis saját elsőként lakhatás jellegű programot valósít meg hajléktalan emberek számára, külön ebből a célból felkészített munkatársak segítségével.

stmungos logo

A St. Mungo’s 1969 óta biztosít szolgáltatásokat hajléktalan emberek számára Londonban és az Egyesült Királyság más városaiban. Külön Képzési és Fejlesztési team felel a munkatársak és az önkéntesek folyamatos továbbképzéséért, amely elengedhetetlen a szolgáltatások magas színvonalú működtetéséhez. A képzések gyakorlati tapasztalatokon alapulnak.

vvary logo

A V va Ry (’Otthon nélkül’) civil szervezetet hajléktalan emberek hozták létre 30 éve. A szervezet célja a finn lakhatási politikák átalakítása, a szállásnyújtó intézmények folyamatos leváltása önálló otthonokkal. A szervezetben az alapítás óta központi szerepet játszanak a hajléktalan emberek és a sorstárs segítés: az első tíz évben kizárólag önkéntesek működtették az alapítványt, majd az első fizetett alkalmazott egy volt hajléktalan ember lett.

TrainHouse - Training for Housing Support Workers
    
The Erasmus+ Strategic Partnership Project “TrainHouse” unites organizations working with homeless people in the Czech Republic, Finland, Hungary, Spain and the United Kingdom.  The project aims to develop training materials to be used by professional staff, peer support workers and volunteers in supporting homeless people on their way to independent housing.

Project partners are Arrels (ES), Budapest Methodological Centre of Social Policy and Its Institutions (BMSZKI, HU), Menhely (HU), Platforma pro socialní bydlení (CZ), St. Mungo’s (UK) and Vvary (FI).

Partners have gathered to share expertise on supporting homeless people into housing.
During the  two-year  partnership  (December 2016 – December 2018) the project aims to:

 • Exchange good practices on supporting homeless people into housing,
 • Develop three Guides for housing support, for three slightly different target groups: professional staff, peer support workers and volunteers.

These will be developed partly during joint training sessions, hosted by each partner, focusing on various aspect of housing support.

 • Helsinki, June 2017
 • London, September 2017
 • Barcelona, November 2017
 • Budapest, January 2018
 • Brno, April 2018

The partnership consists of:

Arrels, an NGO devoted to serve homeless people in Barcelona since 1987, is an entity where everybody collaborates. Homeless people provide knowledge through their experience and critical view, the volunteers team makes it possible to rebuild bonds with the most vulnerable people and the professionals add their technical skills and the continuity of the processes.

The Budapest Methodological Centre of Social Policy and Its Institutions (BMSZKI), which is the largest provider of services for homeless people in Budapest and offers a wide range of services,   as well training courses for staff.

Menhely Alapítvány provides social assistance to homeless people in Budapest and tries to foster cooperation among various units of society. They operate the fedélnélkül street paper.

Platforma pro Sociální bydlení (the Czech Platform for Social Housing) is an umbrella organisation that unites 65 members - service providers, experts in the field of social housing and people in housing need, advocating for a Social Housing Bill that would end homelessness in the Czech Republic. One of the members of the Platform, IQ Roma servis has specific experience and training in housing stability support services based on Housing first principles.

St. Mungo’s provide safe places to live and help people recover from the issues that create homelessness since 1969. The Learning and Development Team are expert at training staff and volunteers in a wide range of skills to ensure that the services for people who are homeless are second to none. All our training is delivered by experienced practitioners who bring their practical knowledge to the courses we run.

Vva Ry (No Fixed Abode) was founded by homeless people themselves 30 years ago. The organization aims to influence Finnish housing policies to get rid of shelters and make it possible for everyone to live in his or her own apartment. They have a long history of participation and peer support work done by homeless people – the first ten years they ran completely on a voluntary basis, and the first person to be employed was a former homeless man.