Pápatér

 

 

 

a Menhely Alapítvány sajtóközleménye
Budapest, 2023. 08.21.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatásából indul most a „Teleki tér és Pápa tér között” elnevezésű program.

Budapesten, a Józsefvárosban megvalósuló kísérleti program célja egy olyan szolgáltatás kidolgozása, mely a megoldásokra koncentrál, és közösségi alapokon nyugszik. A program figyelembe veszi a helyi mélyszegénységben élő, a helyi szociális szolgáltatásokat igénybe vevő emberek, valamint a helyi lakosok érdekeit, szempontjait, lehetőségeit, és a kölcsönös megismerés segítségével kínál olyan megoldást, ami minden szereplő számára nyereséggel jár.

Régtől fogva visszatérő problémát jelent Józsefvárosban a különböző közterületek a többségi társadalom által már nem elfogadhatónak tartott használata. Az életviteli nehézségek súrlódásokat, konfliktusokat okoznak a hajléktalan személyek és a környéken élők között. Józsefvárosban ilyen kerületrésznek számít a Népszínház utca, a II. János Pál pápa tér, illetve a Teleki tér. Közismert, hogy a környéken, a Magdolna negyedben, több hajléktalanellátó intézmény is működik, sokan ezzel hozzák összefüggésbe a jelentkező együttélési nehézségeket, feszültségeket. A programunk szélesebb körű összefogással a környéken élőknek, lakóknak hasznos elfoglaltságokat, közösségi, aktivizáló, részvételen alapuló programokat nyújtson.

A programot a Menhely Alapítvány valósítja meg, együttműködésben a Józsefvárosi Önkormányzattal, és a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által működtetett Alföldi utcai Átmeneti Szálló közreműködésével.

A Menhely Alapítvány sokféle innovatív szolgáltatással és programmal szolgálja a fővárosban élő hajléktalan embereket, egyúttal erősíti a párbeszédet a hajléktalanság témáját illetően.

A Józsefvárosi Önkormányzat élen jár a hajléktalanság problémájának kezelésében. Számos intézményt működtet a kerületben, különböző kezdeményezésekkel, programokkal dolgozik azon, hogy a hajléktalansággal együtt járó nehézségeket oldja. Ebben a törekvésben olyan, a területén működő hajléktalanellátó intézmények is partnerek, mint például a BMSZKI Alföldi úti szállója.

A program az Önkormányzathoz eddig beérkező lakossági jelzések alapján a már említett, legproblémásabbnak ítélt kerületrészben biztosít kísérleti jelleggel szolgáltatásokat, az Önkormányzat által felajánlott helyiséget használva háttérintézményként. A tervezett szolgáltatások között közösségi tevékenységek, bizalomépítés, a kommunikáció szélesítése is szerepel, melyekkel erősíteni kívánjuk a társadalmi szolidaritást. A projekt eredményei céljaink szerint hosszú távon is fennmaradnak, és beépülhetnek a közösség mindennapjaiba.

A projekt teljes egészében a Fővárosi Szociális Közalapítvány 10 millió forintos támogatásából valósul meg.

Bővebb információ:

 Aknai Zoltán,
 Menhely Alapítvány igazgató

papatermenhely 001

  A Teleki tér és Pápa tér között - sajtóközlemény, 2023. augusztus

logosor kerdoiv 20230725 kicsi

 

 

 

A Menhely Alapítvány 2023 nyarán indult programjában az önkormányzatokhoz beérkező lakossági jelzések alapján legproblémásabbnak ítélt VIII. kerületi területen, a Népszínház utca, II. János Pál pápa tér, Teleki tér területén biztosít kísérleti jelleggel szolgáltatásokat az itt élők számára.

A tervezett szolgáltatások elősegíthetik a helyi lakosok bevonásával a környék mélyszegénységben élő embereinek hasznos időtöltését, közösségi tevékenységekbe való bevonásukat, az egymás közötti bizalom kiépítését, a kommunikáció szélesítését. Mindezekkel csökkenteni szeretnénk a különböző, deprimált élethelyzetekből, gyakran pszichés nehézségekből, szenvedélybetegségből fakadó viselkedési problémák gyakoriságát, enyhíteni a helyi társadalomban megjelenő feszültséget. Fontos célkitűzésünk, hogy előmozdítsuk, erősítsük a társadalmi szolidaritást, az elszigetelődést, és oldjuk a sztereotípiákat.

A megvalósítás során a célcsoportok tagjait szeretnénk bevonni tematikus foglalkozásokkal, közösségi kerttel, lakossági fórumokkal, közösségi programokkal (csere-bere akciók, ruhabörze, városi séták, közös főzés, filmklub, felolvasóestek), kiállítással, sportprogramokkal és szemétszedési akcióval.

A program a Fővárosi Szociális Közalapítvány 10.000.000 forintos támogatásából valósul meg.
A megvalósulás időszaka: 2023. július 1. - 2024. március 31.
A programban együttműködő partnereink a Józsefvárosi Önkormányzat és a BMSZKI Alföldi úti Átmeneti Szállója.

papatermenhely 001 * Programfelelősők: Fazekas Mária és Mózer Mátyás